1 - 2022 Schatten und Licht

Platz 1 

Herbert Meerkamp

 

Platz 2

Detlef Christoph

 

Platz 3

Bernhard Jenderek

 

Platz 5

Bernhard Jenderek

 

Platz 6

Axel Wolff

 

Platz 7

Axel Wolff

 

Platz 9

Axel Wolff

 

2 - 2022 Monochrom

Platz 1

Regine Hövel

 

Platz 2

Regine Hövel

 

Platz 3

Christel Weyers-Böminghaus

 

Platz 5

Herbert Meerkamp

 

Platz 6

Claudia Franzen

 

Platz 6

Petra Engler

 

Platz 8

Petra Engler

 

Platz 9

Christel Weyers-Böminghaus

 

Platz 9

Manfred Roeßling

 

Platz 10

Petra Engler

 

3 - 2022 Dinge des Täglichen Lebens ins rechte Licht gerückt

Platz 1

Claudia Franzen

 

Platz 2

Claudia Franzen

 

Platz 3

Detlef Cristof

 

 

Platz 4

Regine Hövel

 

Platz 5

Harald Vonthein

 

Platz 5

 

 

Platz 6

Brigitte Kirschbaum

 

Platz 6

Regine Hövel

 

Platz 7

Heinz Kirschbaum

 

Platz 7

Herbert Meerkamp

 

Platz 8

Harald Vonthein

 

Platz 9

Brigitte Kirschbaum

 

Platz 9

Heinz Kirschbaum

 

Platz 10

Dirk Schneidewind

 

4 - 2022 Landmarken

Platz 1

Harald Vondhein

 

 

Platz 2

Claudia Franzen

 

 

Platz 3

Bernhard Jenderek

 

 

Platz 4

Thomas Schulz

 

Platz 5

Hans Werner Lapehn

 

Platz 6

Katja Marciniec 

 

Platz 7

Thomas Schulz

 

Platz 8

Reiner Tack

 

Platz 9

Brigitte Kirschbaum

 

Platz 10

Thomas von Schwartzenberg

 

Platz 10

Harald Geißler

 

Platz 10

Reiner Tack

 

Druckversion | Sitemap
© 1. Fotogemeinschaft Dinslaken e.V. (19. November 2021)